Отчеты о деятельности Ассоциации

ОТЧЕТ
о проделанной работе общественной организацией

«Ассоциация «Ренессанс Одессы» в 2018 году

Для достижения целей своей уставной деятельности общественная организация ветеранов локальных войн «Ассоциация «Ренессанс Одессы» в 2018 году выполнила все запланированные на год задачи. В течение года, в Ассоциации ритмично работал Центр социальной адаптации, культурно-образовательного и спортивного развития инвалидов, участников локальных войн, жертв нацизма и насилия, членов их семей и молодежи. Центр оказал индивидуальную психологическую и консультативную поддержку 116 лицам указанных категорий, а также обеспечил подготовку и проведение мероприятий по их культурному и спортивному развитию. В часности проводились регулярные  тренировки инвалидов - членов Бильярдного клуба Ассоциации и проведение отборочного турнира. В Центре работали секции и кружки повышения  культурно-образовательного уровня, изобразительного творчества, гражданского просвещения и компьютерных технологий. Всего в этих мероприятиях приняли участие 214 чел., из них ветеранов и инвалидов – 116 чел, молодежи - 98 чел.

Сводный отряд исторического поиска Центра проводил поиск, сбор и публичное освещение материалов историко-патриотического содержания, а также осуществил два полевых выхода по памятным местам г. Одессы. Всего в мероприятиях поисковиков приняли участие 98 чел., из них ветеранов и инвалидов – 38 чел, молодежи - 60 чел.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів громадської організації «Асоціація «Ренесанс Одеси». Протокол № 9 від 20 грудня 2017 р.

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ
громадської організації ветеранів та інвалідів локальних війн
Асоціація «Ренесанс Одеси» у 2017 році

Асоціація «Ренесанс Одеси», згідно з цілями і основними напрямами своєї діяльності, визначених Статутом, та Планом роботи на 2017 рік, затвердженим загальними зборами організації (протокол № 8 від 25.11.2016 р) протягом 2017 року організувала і провела наступні основні заходи:

1. Була продовжена важлива робота, ініційована організацією в 2015-16 рр. в процесі виконання проекту «Сприяння активізації громадськості у боротьбі з корупцією», реалізованого за підтримки Фонду розвитку демократії Посольства США в Україні. Опрацьовувалися нові підходи до вирішення актуальних питань сприяння примиренню в регіоні, розвитку правової та антикорупційної культури громадян (особливо посеред молоді), сприяння об'єднанню зусиль громадських організацій та посилення їх впливу на процеси просування демократичних реформ і верховенство права.

2. З початку лютого по кінець травня організація успішно виконала короткостроковий проект «Інтеграція дітей ВПО «Ми єдині». Учасниками проекту стали 125 дітей ВПЛ з чотирьох районів Одеської області і м Одеса. Загальна кількість учасників проекту склала 320 чоловік.

Виконання цього проекту сприяло зняттю соціальної напруги в місцевих громадах, що виникла у зв’язку із прийомом значної кількості вимушених переселенців зі сходу країни, сприяло профілактиці правопорушень, асоціальних явищ і суїцидів серед дітей ВПЛ. Також, виконання проекту сприяло поліпшенню взаємодії дітей в навчальних колективах, вихованню позитивних особистісних якостей, виявлення творчих здібностей, знайомству з історією та традиціями краю і держави в цілому, виховання відповідальної громадянської позиції і поваги до європейських і загальнолюдських цінностей.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів громадської організації «Асоціація «Ренесанс Одеси». Протокол № 8 від 25 листопада 2016 р.

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ
громадської організації ветеранів та інвалідів локальних війн
Асоціація «Ренесанс Одеси» у 2016 році

Асоціація «Ренесанс Одеси», згідно з цілями і основними напрямами своєї діяльності, визначених Статутом, та Планом роботи на 2016 рік, затвердженим загальними зборами організації (протокол № 7 від 29.12.2015 р) протягом 2016 року організувала і провела наступні основні заходи:

1. 30 серпня 2016 р. було закінчено виконання Асоціацією в Одеській області важливого проекту «Сприяння активізації громадськості у боротьбі з корупцією», реалізованого за підтримки Фонду розвитку демократії Посольства США в Україні.

За результатами проведених досліджень, в цільових аудиторіях охоплених проектом (більше 2000 осіб), спостерігалось суттєве зрушення у царині гідних моральних норм і переконань щодо запобігання корупції. Під час проведення круглого столу професорсько-викладацький склад ВНЗ та шкіл Одеси, студенти, юристи, психологи, громадські активісти та представники ЗМІ і регіональної влади одностайно відзначили першочергову необхідність очищення середньої і вищої школи від будь-яких проявів корупції, що руйнує самі основи навчально-виховного процесу молодих людей, позбавляючи країну позитивного майбутнього.

Проведені цільові тренінги у колективах студентських активістів провідних ВНЗ регіону сприяли покращенню правової ситуації в системі освіти регіону. Низка проведених тематичних обговорень та дискусій на зустрічах в колективах сфери освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування населення регіону сприяла актуалізації профілактичної антикорупційної роботи.

Від початку своєї діяльності основні зусилля Асоціації спрямовані на командний глибокий аналіз ситуації і пошук проектних рішень, придатних для реалізації власними організаційними ресурсами із широким залученням громадськості і за фінансової та матеріальної підтримки спонсорів і фондів. З початку 2014 р., шляхом аналізу ситуації і настроїв в регіоні, організації перемов і відкритого діалогу між прибічниками різних поглядів і цінностей, вдалось сприяти запобіганню розвитку силового конфлікту в регіоні, відносному зняттю соціальної напруги. На весні, за ініціативи Асоціації була створена служба екстреної психологічної підтримки населення «Ми разом», що діє при громадській раді облдержадміністрації. У березні 2014р. Асоціація розробила і спільно із Громадською радою Одеської облдержадміністрації успішно здійснила проект «Дерево миру».

В цьому році, завдяки перемозі у грантовому конкурсі німецького фонду EVZ, Асоціація продовжила діяльність по соціальному проекту розпочатому у 2012 році «Причорноморський клуб спілкування жертв нацистських переслідувань «Пам'ять». Який сприяє покращенню соціально-психологічного стану жертв тоталітарних режимів і людей похилого віку, залученню літніх людей до активного суспільного життя, розвитку діалогу і взаєморозуміння між людьми старшого покоління і молоддю. Проект успішно розвивається, має цікаві напрацювання і перспективні ініціативи його учасників по проведенню нових заходів і  досліджень. В його роботі приймає активну участь все більша кількість людей, як старшого покоління, так і молоді.