Положенння про конкурс дитячих малюнків «МИ ЄДИНІ»

Це положення визначає рекомендований порядок організації та проведення районних конкурсів дитячих малюнків в рамках реалізації проекту ГО «Асоціація«Ренесанс Одеси» «Інтеграція дітей ВПО «Ми Єдині»(далі - Конкурс) в Одеській області

Захід здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проекту «Нова оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених дітей у м. Києві та Одеській області».

Организатори конкурсу:

 • ГО «Асоціація «Ренесанс Одеси»
 • ГО «Крим SОS»

Партнери:

Районні держадміністрації, заклади і організації Біляївського. Березівського, Болградського і Ізмаїльського районів.

Основна мета і завдання Конкурсу:

 • Сприяння психосоціальної інтеграції дітей ВПО у місцевих громадах Одеської області;
 • Сприяння примиренню, толерантності та розвитку соціальної активності в громадах районів, охоплених проектом і регіону в цілому,
 • Сприяння розвитку художньої творчості дітей ВПО та інших вразливих категорій,
 • Виявлення і підтримка талановитих дітей,
 • Відбір і підготовка кращих робіт для участі у регіональній виставці.

Участники конкурсу:

 • діти двох вікових категорій 7-10 і 11-14 років, переважно із числа ВПО і інших вразливих верств населення.

Вимоги до конкурсних робіт:

 1. На конкурс приймаються творчі роботи, виконані самостійно.
 2. Конкурсні роботи повинні мати формат А3 (297х420мм), виконані на аркуші паперу (ватману, картону);
 3. На конкурс приймаються роботи, виконані за темами конкурсу. Роботи не рецензуються, по завершенні конкурсу не повертаються і залишаються в розпорядженні організаторів;
 4. За авторство робіт відповідальність несе особа, що надіслала роботуна конкурс;
 5. Кожна робота супроводжується паспортом (див. Додаток 1), який приклеюється на зворотному боці роботи;
 6. Роботи можуть бути виконані:
 • В техніці живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва;
 • Різними художніми матеріалами: фарби (акварель, гуаш, олійні), крейда (пастельні, воскові), олівці (простий, кольорові), вугілля, бісер та ін.
 • Можна використовувати змішані техніки роботи: на площині (папір, картон, полотно і т.д.); живопис, графіка, карикатура, аплікація (портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетна картина)
 • Один учасник може подати як серію, так і поодинокі роботи.

Теми конкурсу:

 1. Рідні місця, що становлять особливу привабливу силу України. Роботи можуть містити пейзажні зображення, плодючі ниви, яскравий світанок, видатні природні та історичні пам'ятки і т.і.
 2. Історичні та автобіографічні сюжети осягнення єдиної Батьківщини. Роботи можуть містити художнє зображення сюжетів історії країни, сцен із особистої біографії, життя сім'ї та школи: дитячі роки, перші кроки до знань, шкільне життя, спортивні та творчі заняття.
 3. Роботи, що розкривають особливості українського менталітету. Можуть містити зображення типових рис характеру українського народу, якими він володіє, виражені через предмети або в алегоричній формі (асоціації). Наприклад, як паросток, що наполегливо пробивається через каміння, асфальт, так і народ України, не дивлячись на перешкоди, пробиває собі дорогу до вільного та кращого життя; дерево, зігнуте під сильним вітром, що показує незламний характер народу; образи дитини і матері можуть асоціюватися із любов'ю до матері, чистої природи і т.і.
 4. Україна - сьогодні очима сучасного школяра. Роботи можуть містити сюжетні картини, що зображують все, що становить сучасне життя нашої країни
 5. В період підготовки конкурсних рабіт рекомендуєтся проведення колективних заходів щодо ознайомлення дітей ВПО Із культурою, історією і традіціямі краю (Етнотерапія) - відвідування музеїв, концертів, зустрічі із національними коллективами та людьми, які гідно вийшли із складних жіттєвіх обставин. А також проведення тематичних зайнять, колективних заходів і обговорень в секціях за інтересами: екотерапія, арттерапія та анімалотерапія.

Оцінюванняконкурсних робіт.

Журі оцінює рівень виконання конкурсних завдань учасниками відповідно до критеріїв оцінки за бальною системою в двох вікових категоріях: 7-10 років та 11-14 років.

 • 0 балів - невідповідність параметру
 • 1 бал - неповна відповідність параметру
 • 2 бали - повна відповідність параметру
 • Переможці та лауреати Конкурсу визначаються за найбільшою сумою балів оцінки конкурсної роботи
 • Бали виставляються по кожному з наведених нижче параметрів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТВОРЧИХ РОБІТ ДІТЕЙ

 1. Відповідність змісту роботи заявленій тематиці
 2. Художній зміст малюнка: оригінальність задуму, композиційне рішення, колорит
 3. Художня майстерність: техніка та якість виконання роботи
 4. Загальне художнє враження від роботи
 5. Відповідність творчого рівня віку автора

 Примітка:

Художній зміст малюнка: ступінь самостійності задуму, творчість, а не змалювання; роботи повинні ґрунтуватися на досвіді дитини-глядача, бути творчими, нестандартними, відображати унікальність дитячого бачення світу, продиктованого індивідуальними особливостями розвитку юного художника.

Художня майстерність: роботи повинні відображати «вмілість руки» і ступінь володіння художнім матеріалом, відображати навик володіння «азбукою мистецтва», способами і прийомами виконання зображення, продиктованими віковими особливостями розвитку.

Загальнехудожнє враження від роботи: Виразність, художність, образність, цілісність; оцінюється ступінь розкриття і глибина задуму, вміння дитини-учасника висловити свої думки і почуття, використовуючи образотворчі засоби вираження: лінію, колір, плями, штрих, композицію, ритм, обсяг і т.і. Оригінальна назва свого твору - єдність художньої форми і змісту.

Місце і дату проведення районних виставок дитячих конкурсних робіт визначають райдержадміністрації
в період від 20 до 25 квітня 2017 р

За підсумками конкурсів будуть визначені:

 • 3 призових місця у кожній віковій групі і 5-ть кращих робіт для участі у регіональному конкурсі дитячих творчих робіт «Ми Єдині».
 • Три переможця 2-ї вікової группи районного конкурсу будуть нагороджені 10-ти денною поїздкою у скаутський табір під час травневих канікул (фінансування поїздкі за рахунок проекту).

Всім учасникам конкурсу будуть вручені сертифікати (грамоти).

У регіональному конкурсі малюнку дітей ВП О«Ми Єдині» будуть визначены переможці у двох вікових категоріях:

 • 7-10 років і 11-14 років.

Авторські права:

 • Надаючи роботи на конкурс, учасник тим самим підтверджує своє авторство і згоду з умовами та регламентом конкурсу.
 • Оргкомітет залишає за собою право публікації робіт в матеріалах, супутніх проекту без виплати авторського гонорару.
 • Роботи учасників можуть бути представлені на інформаційних сайтах в малих в форматах для некомерційного використання із зазначенням авторства.
 • Організатори гарантують учасникам дотримання авторських прав.

 Інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення проведення районних Конкурсів здійснюється шляхом розміщення інформації про Конкурс, умов Конкурсу та повідомлення про його підсумки на Інтернет-сайті районної держадміністрації, в районній газеті та на радіо. В електронних та друкованих публікаціях, що виходить висвітлюючи проведення Конкурсу бажано вказувати: «Цей захід здійснено завдяки фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проекту «Нова оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених дітей у м. Києві та Одеській області».

Питання щодо умов проведення конкурсу надсилати наэлектронному адресу: vitanaov@mail.ru

Керівник проекту Вітана Овчаренко

Додаток№ 1.

Паспорт работи

1.

Вік автора (повних роківна час виконання работи)

2.

Назва работи

3.

Прізвище, ім’я та по-батькові автора

4.

Назва ізостудії, гуртка

5.

Назва освітнього закладу

6

ПІБ керівника

7

Творчий задум автора

8

Техніка виконання